שמות תשפ”ד

יט-כה טבת תשפ"ד

31/12/2023-06/01/2024