הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
וילך תשפ"גSeptember 25, 2022
האזינו תשפ"גOctober 2, 2022
שבוע חג הסוכות תשפ"גOctober 9, 2022
בראשית תשפ"גOctober 16, 2022
נח תשפ"גOctober 23, 2022

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy