“גודל התשוקה להתקשרות, יכול להשביע רק כאשר ילמוד מאמרי החסידות שאומר הרב וכותב” (הרבי, “היום יום”)

“כשנמצאים בחנות, הולכים ברחוב, נוסעים ברכבת ואומרים אותיות של תורה, מטהרים בכך את האוויר” (הרבי, “היום יום”)

“לימוד תורה בכל יום ויום נוגע בנפש ממש, בנפש הלומד ובנפשות בני ביתו” (הרבי, “היום יום”)

“אצל חסידי חב”ד, כשמו כן הוא, שצריך להתקשר בחב”ד, היינו בפשטות ללמוד מאמרי כ”ק הנשיא” (הרבי,  כ”ד חשוון שי”ת)

“גם בעלי העסקים צריכים “לגזול” מהשעות המוקדשות לעסקיהם ולנצלן ללימוד התורה” (הרבי, לקוטי שיחות ו, עמ’ 312)

דבר מלכות

הדבר מלכות הוא קובץ שבועי, הכולל בתוכו מאמרים, שיחות קודש ומכתבים מהרבי.

בקובץ ישנם הוספות רבות ללימוד יומי ושבועי, כגון:

שיעורי חומש ותניא יומיים לפי תקנת לימוד החת”ת.

שיעורי הרמב”ם לפי החלוקה במסלולים השונים ללימוד יומי כפי תקנת הרבי.

קטעי לימוד מתורת אדמו”רי חב”ד.

גמרא, משנה ושולחן ערוך בחלוקה ללימוד יומי.

ועוד הוספות שונות.

 

הדבר מלכות מודפס מידי שבוע, ומופץ בעשרות אלפי עותקים בעולם כולו.

מנוי לדבר מלכות

חוברת הדבר מלכות תגיע אליך בכל שבוע עד לביתך, בעלות של 12 ש”ח לשבוע*
הלימוד בחוברת נוח יותר
תמיד ביד גם בשבתות וחגים
*במשלוח בארץ ישראל

מה בדבר מלכות?

לימוד יומי בתורת הרבי

השיעורים היומיים:

חת"ת

רמב"ם

דף יומי

ההתקשרות האמיתית היא על ידי לימוד התורה, כשהוא לומד המאמרי חסידות שלי, קורא את השיחות . . הנה בזה היא ההתקשרות

הרבי, "היום יום" כ"ד סיון

כשם שמוכרחים לאכול כל יום, ואי אפשר לצאת ידי חובה ביום אחד עבור יום אחר, כך מוכרחים ללמוד תורה ולתת צדקה בכל יום

הרבי, ממכתב ט"ז אלול תשי"ג

התורה אינה ספר של תיאוריה, פילוסופיה ועיון בלבד, אלא גם ובעיקר מדריך מעשי לחיינו היום־יומיים, והוא בר תוקף לכל המקומות ובכל הזמנים

הרבי, אמונה ומדע 37
ההתקשרות האמיתית היא על ידי לימוד התורה, כשהוא לומד המאמרי חסידות שלי, קורא את השיחות . . הנה בזה היא ההתקשרות
הרבי, "היום יום" כ"ד סיון
התורה אינה ספר של תיאוריה, פילוסופיה ועיון בלבד, אלא גם ובעיקר מדריך מעשי לחיינו היום־יומיים, והוא בר תוקף לכל המקומות ובכל הזמנים
הרבי, אמונה ומדע 37
כשם שמוכרחים לאכול כל יום, ואי אפשר לצאת ידי חובה ביום אחד עבור יום אחר, כך מוכרחים ללמוד תורה ולתת צדקה בכל יום
הרבי, ממכתב ט"ז אלול תשי"ג
הקודם
הבא

חוברות להורדה

ההורדה לשימוש אישי בלבד

בשלח תשפ”ג

ז-יג שבט תשפ"ג

29/01-04/02/2023

יתרו תשפ”ג

יד-כ שבט תשפ"ג

05-11/02/2023

משפטים תשפ”ג

כא-כז שבת תשפ"ג

12-18/02/2023

תרומה תשפ”ג

כח שבט-ד אדר תשפ"ג

19-25/02/2023

תצוה תשפ”ג

ה-יא אדר תשפ"ג

26/02-04/03/2023

יש לך שאלה?
יש לנו תשובה בשבילך!