הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
במדבר תשפ"אMay 9, 2021
נשא תשפ"אMay 16, 2021
בהעלותך תשפ"אMay 23, 2021
שלח תשפ"אMay 30, 2021
קרח תשפ"אJune 6, 2021
חוקת תשפ"אJune 13, 2021

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy