הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
בלק תשפ"אJune 20, 2021
פינחס תשפ"אJune 27, 2021
מטות מסעי תשפ"אJuly 4, 2021
דברים תשפ"אJuly 11, 2021
ואתחנן תשפ"אJuly 18, 2021
עקב תשפ'אJuly 25, 2021
ראה תשפ'אAugust 1, 2021

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy