הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
ראה תשפ'אAugust 1, 2021
שופטים תשפ"אAugust 8, 2021
תצא תשפ"אAugust 15, 2021
תבוא תשפ"אAugust 22, 2021
נצבים תשפ"אAugust 29, 2021
וילך תשפ"בSeptember 5, 2021

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy