דבר מלכות

ויצא תשפ”ד

ו-יב כסלו תשפ"ד

19-25/11/2023

תולדות תשפ”ד

כח חשון-ה כסלו תשפ"ד

12-18/11/2023

חיי שרה תשפ”ד

כא-כז חשון תשפ"ד

05-11/11/2023

וירא תשפ”ד

יד-כ חשון תשפ"ד

29/10-04/11/2023

לך לך תשפ”ד

ז-יג חשון תשפ"ד

22-28/10/2023

נח תשפ”ד

ל תשרי-ו חשון תשפ"ד

15-21/10/2023

בראשית תשפ”ד – בכל העולם

כג-כט תשרי תשפ"ד

08-14/10/2023

בראשית תשפ”ד – בארץ הקודש

כג-כט תשרי תשפ"ד

08-14/10/2023

שמיני עצרת תשפ”ד – בכל העולם

טז-כב תשרי תשפ"ד

01-07/10/2023

שמחת תורה תשפ”ד – בארץ הקודש

טז-כב תשרי תשפ"ד

01-07/10/2023

חג הסוכות תשפ”ד

ט-טו תשרי תשפ"ד

24-30/09/2023

האזינו תשפ”ד

ב-ח תשרי תשפ"ד

17-23/09/2023

ראש השנה תשפ”ד

כד אלול תשפ"ג-א תשרי תשפ"ד

10-16/09/2023

נצבים-וילך תשפ”ג

יז-כג אלול תשפ"ג

03-09/09/2023

כי תבוא תשפ”ג

י-טז אלול תשפ"ג

27/08-02/09/2023

כי תצא תשפ”ג

ג-ט אלול תשפ"ג

20-26/08/2023

דברים תשפ”ג

כז תמוז-ד אב תשפ"ג

16-22/07/2023

שופטים תשפ”ג

כו אב-ב אלול תשפ"ג

13-19/08/2023

ראה תשפ”ג

יט-כה אב תשפ"ג

06-12/08/2023

עקב תשפ”ג

יב-יח אב תשפ"ג

30/07-05/08/2023

ואתחנן תשפ”ג

ה-יא אב תשפ"ג

23-29/07/2023

שמות תשפ”ג

טו-כא טבת תשפ"ג

08-14/01/2023

ויחי תשפ”ג

ח-יד טבת תשפ"ג

01-07/01/2023

ויגש תשפ”ג

א-ז טבת תשפ"ג

25-31/12/2022

מקץ תשפ”ג

כד-ל כסלו תשפ"ג

18-24/12/2022

וישב תשפ”ג

יז-כג כסלו תשפ"ג

11-17/12/2022

וישלח תשפ”ג

י-טז כסלו תשפ"ג

04-10/12/2022

ויצא תשפ”ג

ג-ט כסלו תשפ"ג

27/11-03/12/2022

תולדות תשפ”ג

כו מרחשוון - ב' כסלו תשפ"ג

20-26/11/2022

חיי שרה תשפ”ג

יט-כה מרחשוון תשפ"ג

13-19/11/2022