דבר מלכות

חג השבועות תשפ”ג – בכל העולם

א'-ז' סיון תשפ"ג

21-27/05/2023

נשא תשפ”ג – בארץ הקודש

א'-ז' סיון תשפ"ג

21-27/05/2023

במדבר תשפ”ג

כג-כט אייר תשפ"ג

14-20/05/2023

בהר-בחוקותי תשפ”ג

טז-כב אייר תשפ"ג

07-13/05/2023

אמור תשפ”ג

ט-טו אייר תשפ"ג

30/04-06/05/2023

אחרי-קדושים תשפ”ג

ב-ח אייר תשפ"ג

23-29/04/2023

תזריע-מצורע תשפ”ג

כה ניסן-א אייר תשפ"ג

16-22/04/2023

שמיני תשפ”ג

יח-כד ניסן תשפ"ג

09-15/04/2023

חג הפסח תשפ”ג

יא-יז ניסן תשפ"ג

02-08/04/2023

צו תשפ”ג

ד-י ניסן תשפ"ג

26/03-01/04/2023

ויקרא תשפ”ג

כו אדר-ג ניסן תשפ"ג

19-25/03/2023

ויקהל פקודי תשפ”ג

יט-כה אדר תשפ"ג

12-18/03/2023

כי תשא תשפ”ג

יב-יח אדר תשפ"ג

05-11/03/2023

תצוה תשפ”ג

ה-יא אדר תשפ"ג

26/02-04/03/2023

תרומה תשפ”ג

כח שבט-ד אדר תשפ"ג

19-25/02/2023

משפטים תשפ”ג

כא-כז שבת תשפ"ג

12-18/02/2023

יתרו תשפ”ג

יד-כ שבט תשפ"ג

05-11/02/2023

בשלח תשפ”ג

ז-יג שבט תשפ"ג

29/01-04/02/2023

בא תשפ”ג

כט טבת-ו שבט תשפ"ג

22-28/01/2023

וארא תשפ”ג

כב-כח טבת תשפ"ג

15-21/01/2023

שמות תשפ”ג

טו-כא טבת תשפ"ג

08-14/01/2023

ויחי תשפ”ג

ח-יד טבת תשפ"ג

01-07/01/2023

ויגש תשפ”ג

א-ז טבת תשפ"ג

25-31/12/2022

מקץ תשפ”ג

כד-ל כסלו תשפ"ג

18-24/12/2022

וישב תשפ”ג

יז-כג כסלו תשפ"ג

11-17/12/2022

וישלח תשפ”ג

י-טז כסלו תשפ"ג

04-10/12/2022

ויצא תשפ”ג

ג-ט כסלו תשפ"ג

27/11-03/12/2022

תולדות תשפ”ג

כו מרחשוון - ב' כסלו תשפ"ג

20-26/11/2022

חיי שרה תשפ”ג

יט-כה מרחשוון תשפ"ג

13-19/11/2022

וירא תשפ”ג

יב-יח מרחשון תשפ"ג

06-12/11/2022