דבר מלכות

תולדות תשפ”ג

כו מרחשוון - ב' כסלו תשפ"ג

20-26/11/2022

חיי שרה תשפ”ג

יט-כה מרחשוון תשפ"ג

13-19/11/2022

וירא תשפ”ג

יב-יח מרחשון תשפ"ג

06-12/11/2022

לך לך תשפ”ג

ה-יא מרחשוון תשפ"ג

30/10-05/11/2022