דבר מלכות

בא תשפ”ג

כט טבת-ו שבט תשפ"ג

22-28/01/2023

וארא תשפ”ג

כב-כח טבת תשפ"ג

15-21/01/2023

שמות תשפ”ג

טו-כא טבת תשפ"ג

08-14/01/2023

ויחי תשפ”ג

ח-יד טבת תשפ"ג

01-07/01/2023

ויגש תשפ”ג

א-ז טבת תשפ"ג

25-31/12/2022

מקץ תשפ”ג

כד-ל כסלו תשפ"ג

18-24/12/2022

וישב תשפ”ג

יז-כג כסלו תשפ"ג

11-17/12/2022

וישלח תשפ”ג

י-טז כסלו תשפ"ג

04-10/12/2022

ויצא תשפ”ג

ג-ט כסלו תשפ"ג

27/11-03/12/2022

תולדות תשפ”ג

כו מרחשוון - ב' כסלו תשפ"ג

20-26/11/2022

חיי שרה תשפ”ג

יט-כה מרחשוון תשפ"ג

13-19/11/2022

וירא תשפ”ג

יב-יח מרחשון תשפ"ג

06-12/11/2022

לך לך תשפ”ג

ה-יא מרחשוון תשפ"ג

30/10-05/11/2022