מטות-מסעי תשפ”ד

כב-כח תמוז תשפ"ד

28/07-03/08/2024