תולדות תשפ”ג

כו מרחשוון - ב' כסלו תשפ"ג

20-26/11/2022