רכישת המינוי הושלמה בהצלחה

תהליך רכישת המינוי הושלמה בהצלחה!
חוברת ‘דבר מלכות’ תגיע אליך בקרוב ממש!