הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
אמור תשע"ח - אה"קApril 22, 2018
אחרי-קדושים תשע"ח - חו"לApril 23, 2018
בהר תשע"ח - אה"קApril 29, 2018
אמור תשע"ח - חו"לApril 30, 2018
בחוקותי תשע"ח - אה"קMay 6, 2018
בהר-בחוקותי תשע"ח - חו"לMay 7, 2018
במדבר תשע"חMay 13, 2018
נשא תשע"חMay 20, 2018

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy