הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
נצבים September 25, 2016
וילך תשע"זOctober 2, 2016
האזינו תשע"זOctober 9, 2016
שבוע חג הסוכות תשע"זOctober 16, 2016
בראשית תשע"זOctober 23, 2016
נח תשע"זOctober 30, 2016

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy