רישום כמנויים ל"דבר מלכות"
עלות חוברת "דבר מלכות" בודדת מידי שבוע תחוייב ב-25 ש"ח לחודש.

כל המעוניין לקבל כמויות גדולות כפי שהיה עד עכשיו (על ידי העיתון ידיעות אחרונות כרגיל) יצטרך להזמין לפחות 5 חוברות "דבר מלכות" לשבוע כאשר העלות החדשית לכל חוברת תהיה 10 ש"ח לחודש.

כל הנ"ל מתייחס להפצה אך ורק בארץ ישראל. בשאר חלקי העולם תבוא הודעה ספציפית לכל מקום ומקום.

ניתן להרשם באתר גם לנמענים בארצות הברית וקנדה, פרטי התשלום יסגרו ישירות עם הנרשמים.
First Name: שם פרטי
Last Name: משפחה
Address: כתובת
City: עיר
State: מדינה
Zip: מיקוד
Country: ארץ
Email: אימייל
Phone: טלפון
Quantity: כמות
Shipping Addressכתובת למשלוח
Same as billing addrees כמו כתובת החיוב
Name שם
Address כתובת
City עיר
State מדינה
Zipcode מיקוד
Country ארץ
הרישום באמצעות הוראת קבע ניתן לעשות רק אחרי מילוי טופס הוראת קבע ואישור הבנק טופס להורדה
 
ת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy