נשא תשפ”ג – בארץ הקודש

א'-ז' סיון תשפ"ג

21-27/05/2023