בהעלותך תשפ”ג – בארץ הקודש

ח'-י"ד סיון תשפ"ג

28/05-03/06/2023