הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
האזינו תשע"טSeptember 16, 2018
שבוע חג הסוכות תשע"טSeptember 23, 2018
בראשית תשע"טSeptember 30, 2018
נח תשע"טOctober 7, 2018
לך לך תשע"טOctober 14, 2018
וירא תשע"טOctober 21, 2018

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy