הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
האזינו תשפ"אSeptember 20, 2020
חג הסוכות תשפ"אSeptember 27, 2020
שמחת תורה תשפ"א - בארץ הקודשOctober 4, 2020
שמיני עצרת ושמח'ת תשפ'א - בכל העולםOctober 5, 2020
בראשית תשפ"א - בארץ הקודשOctober 11, 2020
בראשית תשפ"א - בכל העולםOctober 12, 2020
נח תשפ"אOctober 18, 2020

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy