הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
כי תשא תשע"טFebruary 17, 2019
ויקהל תשע"טFebruary 24, 2019
פקודי תשע"טMarch 3, 2019
ויקרא תשע"טMarch 10, 2019
צו תשע"טMarch 17, 2019
שמיני תשע"טMarch 24, 2019
תזריע תשע"טMarch 31, 2019

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy