הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
אחרי - קדושים תשפ"אApril 18, 2021
אמור תשפ"אApril 25, 2021
בהר - בחוקותי תשפ"אMay 2, 2021
במדבר תשפ"אMay 9, 2021
נשא תשפ"אMay 16, 2021
בהעלותך תשפ"אMay 23, 2021

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy