הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
בשלח תשפ"אJanuary 24, 2021
יתרו תשפ"אJanuary 31, 2021
משפטים תשפ"אFebruary 7, 2021
תרומה תשפ"אFebruary 14, 2021
תצוה תשפ"אFebruary 21, 2021

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy